Szkolenie dla I roku st. niestacjonarnych


Szkolenie dla studentów studiów niestacjonarnych (dawniej: zaocznych)

Szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia .

Wpis ze szkolenia bibliotecznego w indeksie jest wymagany do zaliczenia pierwszego roku. Warunkiem jego otrzymania jest zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi i prawidłowe rozwiązanie testu on-line (dostępny będzie od 11 czerwca do 30 czerwca 2018 roku) na platformie e-learningowej Uniwersytetu Pedagogicznego.

Wejście na platformę e-learningową (przed pierwszym logowaniem należy się zarejestrować):

Rozwiązanie testu możliwe będzie po zalogowaniu się do kursu na platformie e-learningowej (klucze dostępu: szkolenie_niestacjonarni_wiosna2018).

 


Aktualności: