Szkolenie dla I roku st. niestacjonarnych


Szkolenie dla studentów studiów niestacjonarnych (dawniej: zaocznych)

Szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia .

Wpis ze szkolenia bibliotecznego w indeksie jest wymagany do zaliczenia pierwszego roku. Warunkiem jego otrzymania jest zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi i prawidłowe rozwiązanie testu on-line (dostępny będzie od marca 2017 roku) na platformie e-learningowej Uniwersytetu Pedagogicznego.

Wejście na platformę e-learningową (przed pierwszym logowaniem należy się zarejestrować):

Rozwiązanie testu możliwe będzie po zalogowaniu się do kursu na platformie e-learningowej (hasło udostępni opiekun roku).

Wpisy zaliczenia do indeksu i na kartę egzaminacyjną będą dokonywane w Oddziale Informacji Naukowej po 20 kwietnia 2017 r. Indeksy i karty egzaminacyjne dostarczają starostowie poszczególnych kierunków.


Aktualności: