Szkolenie dla I roku st. niestacjonarnych


Szkolenie dla studentów studiów niestacjonarnych (dawniej: zaocznych)

Otwarcie dostępu do testu na platformie Moodle dla studentów studiów niestacjonarnych – szkolenie biblioteczne

Szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia .

Wpis ze szkolenia bibliotecznego w indeksie jest wymagany do zaliczenia pierwszego roku. Warunkiem jego otrzymania jest zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi i prawidłowe rozwiązanie testu on-line (dostępny będzie od 2 grudnia 2019 r. do 20 stycznia 2020 r.) na platformie e-learningowej Uniwersytetu Pedagogicznego.

Wejście na platformę e-learningową: kurs dla studentów studiów niestacjonarnych.

Rozwiązanie testu możliwe będzie po zalogowaniu się do kursu na platformie e-learningowej.

 


Aktualności: