Dostęp testowy do zasobów EBSCO

Biblioteka Główna uzyskała dostęp testowy do siedmiu baz danych z platformy EBSCO: eBook Academic Collection Trial, Education Source, Literary Reference Center Plus, Mental Measurements Yearbook with Tests In Print Internacional, PEP Archive, PsycTESTS i SocINDEX with Full Text.

eBook Academic Collection Trial

Kolekcja zawiera dziesiątki tysięcy książek elektronicznych obejmujących szeroki wybór interdyscyplinarnych przedmiotów akademickich, w tym najnowsze tytuły wiodących wydawnictw akademickich i uniwersyteckich.

Tematyka obejmuje takie dziedziny jak sztuka, biznes i ekonomia, edukacja, języki obce, medycyna, nauki polityczne i społeczne.

Education Source

Education Source stanowi obszerne źródło informacji na temat zagadnień związanych z edukacją. Zawiera pełne teksty ponad 2.000 czasopism oraz ponad 530 monografii i książek, a także raporty, roczniki statystyczne, testy edukacyjne, ponad 2.300 materiałów konferencyjnych i wiele innych. Education Source zawiera również indeksy i abstrakty dla ponad 3.600 czasopism. Baza jest istotnym źródłem informacji w programach badań naukowych, w procesie kształcenia studentów i tworzeniu programów nauczania.

Baza stanowi również kompendium wiedzy o edukacji na każdym szczeblu, od wczesnego dzieciństwa do szkolnictwa wyższego, a także edukacji wielojęzycznej, edukacji zdrowotnej i metod testowania używanych w procesie dydaktycznym. Obejmuje również: edukację dorosłych, pedagogikę porównawczą, edukację podyplomową, nauczanie zdalne, edukację wielokulturową, szkolną administrację, politykę edukacyjną, problemy społeczne, edukację specjalną, metody nauczania, edukację nauczycieli, szkolnictwo zawodowe i wiele innych.

Literary Reference Center Plus

Literary Reference Center Plus to obszerna pełnotekstowa baza literacka, zawiera szerokie spektrum informacji z prac encyklopedycznych, książek, czasopism literackich i innych źródeł na temat tysięcy autorów i ich prac. Baza obejmuje pełny tekst ponad 36.000 streszczeń i przeglądów dzieł literackich, około 107.000 artykułów i esejów z zakresu krytyki literackiej, ponad 260.000 biografii autorów, ponad 750 czasopism literackich, ponad 900.000 recenzji książek, ponad 130.000 wierszy i poematów klasycznych i współczesnych, ponad 32.000 opowiadań, ponad 10.000 wywiadów z autorami, ponad 7.000 książek klasycznych i wiele innych publikacji. Ponadto zawiera ponad 2.600 pełnotekstowych literackich publikacji encyklopedycznych m.in. w zakresie dramatu, poezji, literatury religijnej, literatury dziecięcej i innych dziedzin, 50 tomów literatury współczesnej „New Contemporary Literature Titles” wydawnictwa Salem Press obejmujące prace z zakresu fantastyki naukowej, literatury współczesnej, filozofii świata, literatury religijnej oraz biografie laureatów literackiej nagrody Nobla oraz 34 pełnotekstowe przewodniki dla studentów w zakresie literatury amerykańskiej, literatury angielskiej, gatunków literackich.

Mental Measurements Yearbook with Tests In Print Internacional

Baza Mental Measurements Yearbook (MMY), zawiera ponad 3.000 narzędzi do przeprowadzania testów psychologicznych. Zaprojektowana dla szerokiego spektrum użytkowników, od początkujących aż po doświadczonych profesjonalistów. MMY zawiera kluczowe informacje niezbędne do pełnej oceny testów z takich dziedzin jak: psychologia, edukacja, biznes i przywództwo. Wszystkie rekordy w bazie zawierają opisy (cel testu, wydawca, cena) oraz recenzje napisane przez czołowych ekspertów w danej dziedzinie. Seria MMY umożliwia użytkownikom dokonywanie naukowych ocen i podejmowanie popartych informacjami decyzji dotyczących coraz bardziej złożonych testów.

Baza zawiera również kompletną bazę Tests in Print, która służy jako obszerna bibliografia wszystkich znanych i dostępnych w sprzedaży testów wydawanych obecnie w druku w języku angielskim. Indeks rezultatów pozwala określić użytkownikom, jakie cechy były mierzone przy pomocy każdego testu. Tests in Print jest także przewodnikiem po obiektywnych recenzjach testów publikowanych w serii Mental Measurements Yearbook (MMY) i jest nieodzownym źródłem informacji dla specjalistów w takich dziedzinach jak edukacja, psychologia i biznes jak również dla osób zajmujących się zawodowo oceną testów psychologicznych.

PEP Archive

PEP Archive to podstawowe, autorytatywne źródło informacji w badaniach psychologicznych, umożliwiające dostęp do  recenzowanej literatury z zakresu psychoanalizy. Baza zawiera pełnotekstowe czasopisma oraz książki autorstwa wielu cenionych badaczy, dostępne w wielu językach. Zawartość bazy to ponad 2,200 tomów i 993,000 stron, a najstarsze dokumenty w bazie pochodzą z 1871 r. Studenci i pracownicy naukowi zajmujący się w swoich badaniach nie tylko psychologią lub psychiatrią, ale także antropologią, lingwistyką, pielęgniarstwem czy neurobiologią, znajdą w tej bazie ogromne źródło informacji o interesujących ich dziedzinach.

PsycTESTS

Baza PsycTESTS służy jako repozytorium dla coraz większego wyboru testów psychologicznych i stosowanych środków, łącznie z tysiącem rzeczywistych instrumentów i pozycji testowych, które są dostępne do natychmiastowego pobrania i wykorzystania w badaniach i nauczaniu. Międzynarodowy zasięg bazy zapewnia również dostęp do coraz większej liczby badań dostępnych w innych językach niż angielski. PsycTESTS  jest wiarygodnym źródłem ustrukturyzowanych informacji istotnych dla psychologów i specjalistów w dziedzinach pokrewnych, takich jak psychiatria, zarządzanie, biznes, edukacji, nauki społeczne, neurologia, prawo, medycyna i praca socjalna. Chociaż baza jest skoncentrowana na współczesnych przypadkach zastosowania testów, jej zasięg chronologiczny obejmuje ponad sto lat.

SocINDEX with Full Text

SocINDEX with Full Text jest najobszerniejszą bazą z zakresu socjologii. Rozległy zakres bazy zapewnia użytkownikom bogactwo informacji obejmujących szerokie spektrum studiów socjologicznych. Baza indeksuje czasopisma, książki, monografie, materiały konferencyjne i inne źródła oraz zawiera przeszukiwalne cytowania naukowe.

Kolekcja obejmuje pełny tekst ponad 665 aktualnie wydawanych czasopism, ponad 640 pełnotekstowych czasopism recenzowanych naukowo, ponad 445 pełnotektowych czasopism indeksowanych w bazach Web of Science oraz Scopus. Zawartość bazy obejmuje różne dyscypliny socjologii i dziedziny pokrewne tj.: demografia, studia etniczne i rasowe, studia z zakresu tożsamości płciowej, praca w opiece społecznej, antropologia społeczno-kulturalna małżeństwo i rodzina, socjologia polityczna, religia, rozwój społeczny, psychologia społeczna, struktura społeczna, historia społeczna, badania socjologiczne, teoria socjologii, nadużywanie środków odurzających i inne uzależnienia, przemoc, aborcja, sądownictwo karne i wiele innych zagadnień.

Z dostępu testowego można skorzystać do 15 lipca b.r. (z wyjątkiem bazy PsycTESTS, do której dostęp testowy wygasa 7 czerwca). Dostęp możliwy jest zarówno z komputerów uczelnianych, jak i z komputerów domowych poprzez platformę logowania Secure. Więcej informacji na temat dostępu do e-zasobów znaleźć można na naszej stronie…


Aktualności: