Dodatkowe terminy szkoleń bibliotecznych dla studentów studiów stacjonarnych

Studenci studiów stacjonarnych (I i II stopnia), którzy nie odbyli części praktycznej szkolenia bibliotecznego w wyznaczonym dla siebie terminie, mogą do niej przystąpić w jednym z terminów dodatkowych:

28.01.2019 r.  – godz. 8:30-9:30  lub  18:00-19:00,

29.01.2019 r. – godz. 8:30-9:30  lub  18:00-19:00,

30.01.2019 r. – godz. 8:30-9:30  lub  18:00-19:00,

31.01.2019 r. – godz. 8:30-9:30  lub  18:00-19:00,

01.02.2019 r. – godz. 8:30-9:30,

05.02.2019 r. – godz. 8:30-9:30,

06.02.2019 r. – godz. 18:00-19:00.

Aby przystąpić do szkolenia, należy wpisać się na listę, która znajduje się w pokoju nr 72. Wpisu można dokonać wyłącznie osobiście do 25 stycznia. Na szkolenia nie będą wpuszczane osoby, które nie dokonają zapisu lub pojawią się w terminie innym niż zadeklarowany.

Studenci, którzy odbyli szkolenie praktyczne, ale nie wykonali testu na platformie Moodle, mogą to zrobić w terminie od 23 do 31 stycznia 2019 r.


Aktualności: