Szkolenie biblioteczne dla studentów studiów stacjonarnych (I i II stopnia) – ostatnie terminy

Studenci studiów stacjonarnych (I i II stopnia), którzy nie odbyli części praktycznej szkolenia bibliotecznego w żadnym z dotychczasowych terminów, mogą do niej przystąpić w sesji poprawkowej:

19.02.2019 r. – godz. 8:30-9:30,

20.02.2019 r. – godz. 18:00-19:00.

Aby przystąpić do szkolenia, należy wpisać się na listę, która znajduje się w pokoju nr 72. Wpisu można dokonać wyłącznie osobiście do 15 lutego. Na szkolenia nie będą wpuszczane osoby, które nie dokonają zapisu lub pojawią się w terminie innym niż zadeklarowany.

Studenci, którzy odbyli szkolenie praktyczne, ale nie wykonali testu na platformie Moodle, mogą to zrobić w terminie od 18 do 21 lutego 2019 r.


Aktualności: