Szkolenie biblioteczne – studia magisterskie dzienne, st. niestacjonarne

Od 11 czerwca rozpoczyna się letnia seria szkoleń bibliotecznych dla studentów studiów magisterskich (stacjonarnych) oraz dla studentów studiów niestacjonarnych. Szczegółowe informacje i warunki zaliczenia znajdują się w zakładce „szkolenia”:

Studenci studiów magisterskich (II stopnia), którzy już zaliczyli szkolenie biblioteczne na naszej Uczelni (jednak nie wcześniej niż w roku akademickim 2012/2013) mogą uzyskać przepisanie. W tym celu należy zgłosić się z indeksem (z poprzedniego kierunku studiów) do Oddziału Informacji Naukowej (pok. 71, 72).


Aktualności: